برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت غذایی و آشامیدنی ایران در افغانستان

برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت غذایی و نوشیدنی

ایران در افغانستان ( هرات – هتل بین المللی تجارت )

صنعت و تولیدات غذایی و آشامیدنی یکی از مهمترین بخش ها در امر صادرات ایران به کشور افغانستان می باشد .
کشور افغانستان بیش از 90% محصولات و نیازهای خود به خصوص صنایع غذایی را از خارج کشور و توسط واردات تامین می نماید .
کشور ایران با تولید محصولات متنوع صنایع غذایی و با برخورداری از سطح کیفی تولیدات این صنعت ، جایگاه ویژه و مناسبی را در خصوص افزایش صادرات به کشورهای همسایه به ویژه افغانستان دارد .
در همین راستا نمایشگاه و نشست تجاری تخصصی صنعت غذایی و آشامیدنی ایران در افغانستان با هدف توسعه صادرات تولیدات در بخش صنعت غذایی و آشامیدنی با رویکرد حذف واسطه بین شرکت های تولیدی ایران و واردکنندگان و مراکز پخش افغانستان برگزار گردید
خاطر نشان می سازد در این نشست تجاری و نمایشگاه ، حضور شرکت های صنعتی و ماشین آلات صنعت غذایی و همچنین شرکت های نماینده محصولات غذایی ایران در افغانستان حضور پر رنگی داشته اند .

 

خاطر نشان می سازد در این نشست تجاری و نمایشگاه ، حضور شرکت های صنعتی و ماشین آلات صنعت غذایی و همچنین شرکت های نماینده محصولات غذایی ایران در افغانستان حضور پر رنگی داشته اند .