برگزاری همایش تخصصی فناوری های نوین صنعت ساختمان ایران در افغانستان

برگزاری همایش تخصصی فناوری های نوین

                             صنعت ساختمان و تاسیسات

ایران در افغانستان

هتل بین المللی تجارت – ولایت هرات

برگزاری همایش تخصصی فناوری های نوین

برگزاری همایش تخصصی فناوری های نوین

با حضور مدیران اقتصادی و تجاری افغانستان – هرات :

مدیرعامل بازرگانی کیان گستر :
آقای عباس حقیقی

رئیس انجمن ساختمان سازهای هرات :
آقای مهندس خیراندیش

رئیس انجمن صنعتگران هرات :
 آقای خادم
رئیس شورای متخصصین هرات :
آقای شهیر
استاد همایش :
آقای دکتر علی مکی 
   رئیس اتاق تجارت ولایت هرات :
 آقای الاف

 

اولین همایش فناوری های نوین صنعت ساختمان ایران در کشور افغانستان( هرات ) با محوریت  انرژی و معرفی فناوری های نوین صنعت ساختمان و با رویکرد آشنایی متخصصان این حوزه در کشورافغانستان در سال 1393 برگزار گردید .

برگزاری همایش تخصصی فناوری های نوین
برگزاری همایش تخصصی فناوری های نوین

 

از محورهای اصلی همایش می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

  • نقش استفاده از فناوری های نوین در ساخت و ساز ( زمان ، هزینه و کیفیت ) 
  • نقش مصالح نوین در فناوری های نوین ساختمانی در اصلاح الگوی مصرف
  • راه های بکارگیری و استفاده از فناوری نوین در بافت های فرسوده
  • معرفی و تحلیل مصالح نوین در سبک سازی ساختمان