برگزاری نمایشگاه دائمی صنعت ایران در افغانستان

نمایشگاه دائمی صنعت ایران و افغانستان با حضور آقای الاف ( رئیس اتاق تجارت افغانستان ) ، آقای یارمند ( مدیرعامل اتاق تجارت افغانستان - هرات ) ، آقای خادم ( رئیس انجمن صنعتگران افغانستان - هران ) و جمعی از تجار و مدیران صنعتی افغانستان افتتاح شده و مورد بازدید قرار گرفت .

برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در افغانستان

بازرگانی و بازاریابی بین المللی کیان گستر نمایشگاه و نشست تجاری تولیدات صنعت ساختمان ایران در افغانستان را با هدف معرفی برندهای مطرح و توسعه صادرات تولیدات و خدمات ایران با حضور شرکت های متنوع تولیدی ایران برگزار گرداند .

برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت غذایی و آشامیدنی ایران در افغانستان

نمایشگاه و نشست تجاری تخصصی صنعت غذایی و آشامیدنی ایران در افغانستان با هدف توسعه صادرات تولیدات در بخش صنعت غذایی و آشامیدنی با رویکرد حذف واسطه بین شرکت های تولیدی ایران و واردکنندگان و مراکز پخش افغانستان برگزار گردید.