درباره کیان گستر

بازرگانی و بازاریابی بین المللی کیان گستر

مشاور تجارت و سرمایه گذاری در کشور افغانستان

بازرگانی و بازاریابی کیان گستر صنعت شرق حقیقی به شماره ثبت 38081 فعالیت خود را از سال 1388 در شهر مقدس مشهد در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش صادرات کالاهای غیر نفتی ، توسعه تجارت خارجی ، بازاریابی ، تبلیغ و گشترش بازار مالی کالا و خدمات صادراتی ایران ، در سطح بین المللی آغاز نموده است .
بازرگانی کیان گستر با بهره گیری از دانش روز بازاریابی و نیروی متخصص ، نیاز بازارهای صادراتی ایران را با مشارکت بنگاه های تجاری و تولیدی جهت توسعه تجارت خارجی به همراه راهکارهای بازاریابی و تبلیغ به انجام می رساند .
کیان گستر اهداف بلند مدت خود را بر پایه ی تقویت برندها و معرفی توانمندی های تجاری و سرمایه گذاری ایرانیان در عرصه های بین المللی با بکارگیری اشکال نوین بازاریابی در برخورد با چالش ها ، شناسایی پتاسیل و برفراهم آوردن زمینه های سرمایه گذاری در توسعه و رشد اقتصادی ایران برنامه ریزی نموده است .
شرکت کیان گستر ، آمادگی هرگونه مشاوره بازرگانی و بازاریابی در انجام تحقیقات بازار ، معرفی مراکز تامین مالی ، نقل و انتقال و بیمه می باشد که به منظور پوشش صادرات ایران در مقابل ریسک های عمده تجاری در کشورهای هدف ایجاد شده اند ، همچنین این شرکت معرف مراکز تجاری در راستای حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و به دست آوردن سهمی قابل ملاحظه از بازار مصرف آن کشورها ، برای سهولت امور در بخش خصوصی کشورمان تاسیس شده است .